Sepleriň elýeterliligi

Siz çagalar baglaryndaky şertler barada näme pikirde?


Çagalar bagynyň terbiýeçisi we çagalar.

Siz Türkmenistanyň çagalar baglaryndaky şertler barada näme pikirde? Olary daşary ýurtlaryň çagalar baglary bilen deňeşdireniňizde, onda çagalaryň iýmitlenişine, terbiýeçiligine nähili baha berýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG