Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siz çagalar baglaryndaky şertler barada näme pikirde?


Çagalar bagynyň terbiýeçisi we çagalar.

Siz Türkmenistanyň çagalar baglaryndaky şertler barada näme pikirde? Olary daşary ýurtlaryň çagalar baglary bilen deňeşdireniňizde, onda çagalaryň iýmitlenişine, terbiýeçiligine nähili baha berýärsiňiz?

Teswirleri gör (8)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG