Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran: Sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň türkmenlere täsiri


Eýranyň Türkmensähra sebitinde ýaşaýan türkmenler.

Eýranyň ýadro programmasy bilen bagly Günbatar ýurtlary bilen Eýranyň arasynda gelnen ylalaşykdan soň, Tährana garşy girizilen sanksiýalar ýatyryldy.

Eýse, sanksiýalaryň ýatyrylmagyna Eýranda ýaşaýan etniki türkmenler nähili reaksiýalar bildirýärler? Sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen Eýranda ýaşaýan türkmenleriň durmuşynda nämeleriň özgermegine ýa-da üýtgemegine garaşylýar? Sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen Eýranda ýaşaýan etniki türkmenleriň geljekdäki ykdysady planlary näme?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda Eýrandaky türkmenleriň wekilleri bilen sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň täsirlerine syn edýär.

Bu temadaky gepleşige gatnaşmak isleýänler hat@azathabar.org we metbugat@gmail.com elektronik poçta salgysy arkaly aragatnaşyga geçip bilerler. Teswirleriňizi bolsa aşakdaky forumda galdyryp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG