Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Talyban" gepleşiklere gatnaşmaýar


"Talyban" söweşijileri

Owgan «Talybany» özleriniň owgan häkimiýetleri bilen parahatçylyk gepleşiklerini ret edýändiklerini aýdýar.

«Talybanyň» sözçüsi 5-nji martdaky beýanatynda gozgalaňçylaryň daşary ýurt güýçleri öz pozisiýalaryna hüjüm etmelerini goýup, Owganystandan çykýança Kabul hökümeti bilen parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşmajakdygyny aýtdy.

Geljek hepde Yslamabatda göni, ýüzbe-ýüz gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýardy.

Owgan resmileri bu duşuşygy 15 ýyllyk konflikti soňlamak üçin ädilýän ilkinji anyk ädim hökmünde häsiýetlendiripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG