Sepleriň elýeterliligi

Yrak partlamasynda 29 adam öldi


Yragyň paýtagty Bagdadyň golaýynda janyndan geçen bombaçynyň partladan ulag bombasy onlarça adamy öldürdi we ýaralady.

Resmiler 6-njy martda Hilla şäheriniň daşyndaky barlag nokadynda bolan partlamada azyndan 29 adamyň ölendigini, 47 adamyň bolsa ýaralanandygyny aýtdylar.

Ýerli howpsuzlyk resmisi «Roýters» habar gullugyna munuň Hilla welaýatynda şu wagta çenli bolan iň uly partlamadygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG