Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Harby maşklaryň geçirilmegine näme sebäp bolup biler? 


Türkmenistan

Türkmenistanda 10 gün bäri giň gerimli harby türgenleşikler geçirilýär.

Siziň durmuşyňyza täsiri barmy?

Ýurduň harby maşklara başlamagyna näme sebäp bolýar, diýip pikir edýärsiňiz?

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG