Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda, Pakistanda ýer yrandy


Pakistan, Çirtal deresiniň Aýun obasynda geçen ýylky ýer titremesinde zyýan ýeten jaý

Demirgazyk-günbatar Pakistanda, owgan serhediniň golaýynda 10-njy aprelde 6.6 bally ýer yranmasy boldy.

Şaýatlaryň we ABŞ-nyň Geologiýa gözegçilik edarasynyň berýän maglumatlaryna görä, owgan we pakistan paýtagtlaryndaky binalar sarsypdyr.

Yslamabatda ýaşaýyş jaýlary we edara binalary çaýkanyp başlanda, ýaşaýjylar jaýlaryndan gaçyp çykypdyr.

ABŞ-nyň Geologiýa gözegçiligi ýer yranmasynyň merkeziniň Pakistandaky Çitralyň golaýynda, 210 km çuňlukda bolandygyny aýdýar.

Hindi paýtagty Nýu-Delide we Kaşmirde hem sarsgyn duýuldy.

Ol ýerden zyýan ýa ýaraly bolanlar barada bada-bat habar bolmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG