Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Söweşijiler demirgazygy terk etdi


Owgan wise-prezidenti general Abdul Raşid Dostum (sagdan birinji).

Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýatynyň bäş etrabynda wise-prezident general Raşid Dostumyň ýolbaşçylygynda söweşijilere garşy harby operasiýalar geçirilýär. Resmileriň aýtmagyna görä, bu welaýatyň Akja etrabynyň şäherçesi söweşijilerden arassalanypdyr.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG