Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Krym köprüsi

Russiýa Ukrainany aýlanyp geçmezden, özüniň anneksiýa eden Krym ýarymadasyny ýurda birikdirjek 19 km uzynlygyndaky köpriniň gurluşygyna başlady. Bu Kerç bogazynda gurulýan bu köpriniň 2018-nji ýylyň dekabr aýynda açylmagyna garaşylýar.

Siziň enjamyňyz üçin infografigiň interaktiw görnüşi elýeterli däl.

XS
SM
MD
LG