Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Krym köprüsi

Russiýa Ukrainany aýlanyp geçmezden, özüniň anneksiýa eden Krym ýarymadasyny ýurda birikdirjek 19 km uzynlygyndaky köpriniň gurluşygyna başlady. Bu Kerç bogazynda gurulýan bu köpriniň 2018-nji ýylyň dekabr aýynda açylmagyna garaşylýar.

Siziň enjamyňyz üçin infografigiň interaktiw görnüşi elýeterli däl.

XS
SM
MD
LG