Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystan ýokary hüşgärlik derejesinde


Gyrgyzystanyň polisiýasy

Gyrgyzystanyň Içeri işler ministri goňşy Gazagystandaky terrorçylykly hüjümler bilen baglylykda ýurtda ýokary hüşgärlik derejesiniň girizilendigini aýtdy.

“Ýurduň içeri işler edaralarynyň ähli işgärleri 2016-njy ýylyň 6-njy iýunyndan başlap, söweşe ýokary taýýarlyk derejesinde bolarlar” diýip, ministrligiň metbugat wekili 6-njy iýunda aýtdy.

“Terrorçy we ekstremist guramalar Gazagystan Respublikasynyň Aktobe regionynda öz hereketlerine başladylar” diýlip, ministrligiň maglumatynda bellenýär.

Maglumatda GDA guramasynyň hökümet baştutanlarynyň 6-7-nji iýunda Bişkekde geçiriljek duşuşygynyň dowamynda howpsuzlyk çäreleriniň üpjün edilmeginiň zerurlygy hem bellendi.

Gazagystanyň Içeri işler ministrligi 5-nji iýunda Aktobede iki ýarag dükanyna we harby bölüme “dinçi radikallar toparynyň” hüjüm edendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG