Sepleriň elýeterliligi

Türkmen ýaşlarynyň ýurtdan çykmak kynçylyklary


Türkmenistanda daşary ýurtlara syýahatçylyk wizasy bilen sapar edýän gyzlaryň ýanynda ene-atasy, oglanlaryň ýanynda harby biledi bolmasa, daşary ýurtlara goýberilmeýändigi habar berilýär.

Siz bu barada näme pikirde? Siz şeýle ýagdaýa duş geldiňizmi?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG