Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türmede ýitenler barada maglumat berilmegi näderejede möhüm?


“Olary diri görkeziň!” atly halkara kampaniýasy dereksiz ýitenleriň sanawlaryny taýýarlap, türkmen häkimiýetleriniň olar barada maglumat bermegini talap edip gelýär.

Türkmen türmesinde ýitenleriň biri Annadurdy Annasähedowyň jesedi maşgalasyna tabşyryldy.

Türkmen türmelerinde ýitenler barada häkimiýetleriň maglumat berip başlamagy näderejede möhüm diýip pikir edýärsiňiz?

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG