Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Haýsy sosial saýtlar elýeterli?
Türkmenistanda sosial saýtlaryň, ulgamlaryň ençemesiniň petiklenendigi habar berilýär. Häzirki wagt Türkmenistanda - dünýäde Internet ulanyjylary tarapyndan giňden peýdalanylýan - 10-dan gowrak sosial ulgamyň diňe üç sanysy işleýär. Azatlyk Radiosy Türkmenistanda we Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerinde peýdalanyp bolýan ýa-da petiklenen sosial saýtlar, ulgamlar barada maglumat berýän ýörite infografik taýýarlady.
Hawa
Ýok
Näbelli
Täjigistan
Gyrgyzystan
Özbegistan
Gazagystan
Türkmenistan
Facebook
You Tube
Twitter
VKontakte
Instagram
Odnoklassniki
Skype
WhatsApp
Line
Viber
Telegram
Facebook
You Tube
Twitter
VKontakte
Instagram
Odnoklassniki
Skype
WhatsApp
Line
Viber
Telegram
Facebook
You Tube
Twitter
VKontakte
Instagram
Odnoklassniki
Skype
WhatsApp
Line
Viber
Telegram
Facebook
You Tube
Twitter
VKontakte
Instagram
Odnoklassniki
Skype
WhatsApp
Line
Viber
Telegram
Facebook
You Tube
Twitter
VKontakte
Instagram
Odnoklassniki
Skype
WhatsApp
Line
Viber
Telegram
Azatlyk Radiosynyň maglumatlary esasynda
“Pangea Design Team” tarapyndan taýýarlanyldy
XS
SM
MD
LG