Sepleriň elýeterliligi

Putin daşary aňtaw gullugyna täze ýolbaşçy belledi


Sergeý Naryşkin

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Parlamentiň başlygy Sergeý Naryşkini ýurduň daşary aňtaw gullugynyň ýolbaşçysy wezipesine belledi.

Putin bu barada 22-nji sentýabrda Naryşkin we Gullugyň ozalky başlygy Mihaýil Fradkow bilen geçiren duşuşygynda mälim etdi.

Putin Naryşkina “Russiýa abanýan howplaryň öňüni wagtynda almagyň möhümdigini” aýdypdyr.

61 ýaşly Naryşkiniň 1980-nji ýyllarda SSSR-iň Brýusseldäki ilçihanasynda sowet aňtaw gullugy üçin işländigi aýdylýar. Naryşkin Putiniň uzak wagtlyk ýaranydyr.

XS
SM
MD
LG