Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa türkmenleri we harby operasiýalar


Siriýaly türkmen çagalary

Türkiýe bilen Siriýanyň serhet ýakalaryny türkmen esasan obalarynyň tutýandygy aýdylýar.

Ýogsa-da golaýda Türkiýäniň Siriýada başladan "Ýefrat galkany" atly harby operasiýasy şol ýerdäki etniki türkmenlere nähili täsir edýär?

Harby operasiýadan ozal ýerli türkmenler nähili şertlerde ýaşaýardy we mundan beýläk olara nähili gelejek garaşýar?

Ýerli türkmenler bu harby operasiýa nähili garaýar?

Siriýadaky etniki türkmenleriň köpçülikde ýaşaýan başga bir sebiti bolan Baýyr-bujakda häzir nähili ýagdaý höküm sürýär?

“Dünýä türkmenleri” gepleşigimiziň myhmanlary siriýa türkmenleriniň wekilleri, Jerablusdan Alaaddin Beýdaly we Baýyr-bujakdan Sadettin Molla.

Aşakdaky sepden gepleşigi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy ýazyp bilersiňiz.

Siriýa türkmenleri we harby operasiýalar
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG