Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanda aňtaw gullugynyň ofiseri öldürildi


Pakistanyň polisiýasy

Pakistanyň dartgynly demirgazyk-günbatar sebitinde aňtaw gullugynyň ofiseri öldürildi.

Polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň Çarsada etrabynda ýaragly iki adam Akbar Alini atyp öldüripdir. Resmiler hüjümçileriň wakanyň bolan ýerini terk edendiklerini aýtdylar.

Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň “Talyban” hereketi öz üstüne aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG