Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Özbek syýasatçysynyň tussaglyk möhleti uzaldyldy


Samandar Kukonow (çepde) we Yslam Kerimow

Özbegistanda eýýäm 23 ýyl bäri gözenegiň aňyrsynda saklanylýan syýasatçynyň tussaglyk möhleti ýene-de uzaldyldy.

72 ýaşly Samandar Kukonow 6-njy oktýabrda azat edilmelidi.

Onuň maşgala agzalarynyň Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, resmiler Kukonowyň “türmedäki düzgünleri bozandygy üçin”, onuň tussaglyk möhletine ýene-de üç ýylyň we bäş günüň goşulandygyny mälim edipdirler.

Kukonow 1993-nji ýylyň iýulynda ogurlyk aýyplamalary bilen tutulypdy.

Onuň tarapdarlary munuň ýörite gurnalan iş bolandygyny aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG