Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen-özbek serhediniň ýakasynda ýaşaýan adamlar näme isleýär? 


Türkmenistan. Türkmen-özbek serhedi

Azatlyk Radiosynyň özbek gullugy bilen gürrüňdeşlikde özüni Mustafa diýip tanadan bir raýatyň aýtmagyna görä, “Şabat” serhet geçelgesinden adamlar goňşy Türkmenistana geçýärler.

Iki ýurduň arasyndaky serhet 25-nji ýanwarda açyldy.

Serhet geçelgesiniň täzeden açylmagyna türkmen-özbek serhetýakasynda ýaşaýanlar nähili reaksiýa bildirýär we olaryň bu ugurdaky tamadyr islegleri näme?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny türkmen-özbek serhetýakasynda ýaşaýanlaryň durmuş şertlerine we isleglerine gönükdirýär.

Gepleşigi diňläp, öz tejribeleriňizi hem pikirleriňizi aşakda teswir görnüşinde galdyrmaga çagyrýarys.

Türkmen-özbek serhediniň ýakasynda ýaşaýan adamlar näme isleýär?
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

XS
SM
MD
LG