Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan milli ilat ýazuwyny geçirýär


Pakistanly esgerler we polisiýa ilat ýazuwy üçin maglumat toplaýan Statistika boýunça edaranyň işgäriniň howpsuzlygyny berjaý edýärler, Peşawar, 15-nji mart, 2017.

Pakistan soňky 20 ýyl çemesi wagtyň dowamynda ilkinji ilat ýazuwyny geçirmek üçin howpsuzlyk şertlerini güýçlendirýär.

Pakistanyň ilat ýazuwy boýunça baş resmisi Asif Bajwa ýazuwyň 15-nji maýda jemlenjegini aýdýar. Onuň sözlerine görä ilkinji gezek barlaglaryň düzümine Pakistanda ýaşaýan 1 million çemesi owgan bosguny we transgender adamlary giriziler.

200 müň çemesi esger ilat ýazuwyny geçirýän adamlaryň howpsuzlygyny üpjün eder.

Pakistan dünýä ýurtlarynyň arasynda ilat sany boýunça altynjy ýerde durýar. 1998-nji ýylda geçirilen iň soňky ilat ýazuwynda Pakistanyň ilatynyň 180 million çemesidigi yglan edildi. Şondan soň ilat ýazuwyny geçirmek boýunça synanyşyklar ýurtda howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlygy sebäpli yza tesdirilipdi.

XS
SM
MD
LG