Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Azatlyk Radiosynyň mobil tilsimi

Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosynyň baýraklara mynasyp bolan habarçylyk işini özüňiziň akylly telefonyňyzdaky iOS we Android tilsimleri arkaly yzarlaň.

Munuň üsti bilen siz 22-i dilde iň soňky täzelikler, suratlar, wideolar, audiolar we bloglar bilen tanyş bolarsyňyz.

Täze mümkinçilikleriň arasynda:

Göni efirde wideo ýaýlymlary, telewideniýe we audio mümkinçilikleri, öz islegiňize görä Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosynyň gulluklarynyň maglumatlaryny sazlap bolýan My News (Meniň habarlarym) bölümi.

Azatlyk Radiosynyň Smart TV tilsimi

Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosynyň LG we Samsung akylly telewizorlary üçin niýetlenen tilsimi arkaly soňky täzelikleri göni özüňiziň telewizoryňyzda yzarlaň. Wideo we audio gepleşikler 16 dilde elýeterlidir.

XS
SM
MD
LG