Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa parahatçylyk gepleşikleriniň indiki tapgyry 12-13-nji iýunda, Astanada geçiriler


Siriýanyň Moskwadaky ilçisi Riad Haddad

Siriýa parahatçylyk gepleşikleriniň indiki tapgyry 12-13-nji iýunda gazak paýtagty Astanada geçiriler diýip, rus habar gulluklary Siriýanyň Moskwadaky ilçisiniň 3-nji iýunda aýdan sözlerine salgylanyp habar berdiler.

"Biz Gazagystandaky gepleşiklere gatnaşmak barada çakylyk aldyk, ol12-13-nji iýunda geçer” diýip, RIA ilçi Riad Haddadyň sözlerini sitirledi.

Emma muňa garamazdan, oppozisiýa entek bu gepleşiklere gatnaşyp-gatnaşmajagy barada belli karara gelenok diýip, Siriýa oppozisiýanyň wekili Ýahýa al-Aridi 3-nji iýunda TASS habar gullugyna aýtdy.

Astanada geçen aý geçirilen gepleşikler tapgyrynyň soňunda Türkiýe, Orsýet we Eýran 4-nji maýda Siriýada howpsuz zona döretmeklige çagyrýan jarnama gol çekdiler. Emma Siriýa oppozisiýasynyň käbir wekilleri bu gepleşiklerden çykyp gitdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG