Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aziadanyň resmi nyşany atyň heýkeli ýene özgerdildi

Aziada-2017 oýunlarynyň resmi simwoly atyň heýkeline ýene-de özgerişlik girizildi, onuň depesine alaw oturdyldy. Olimpiýa şäherçesinde dikilen bu heýkele soňky gezek mart aýynda üýtgetme girizilip, onuň boýnundaky halka aýrylypdy. 17-27-nji sentýabrda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin ýörite gurlan Olimpiýa şäherçesiniň bahasy 5 milliard amerikan dollaryna barabar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG