Sepleriň elýeterliligi

Türkiýe: Türkmenistanlylar migrant zenanlaryň merkezini döretmek isleýär


Türk we türkmen baýdaklary

Türkiýede ýaşaýan Jahan bu ýurtda kyn ýagdaýa düşýän türkmenistanly zenanlara hemaýat berýän bir gurama döretmek isleýär.

Eýsem Jahan näme üçin beýle pikire geldi? Bu barada Türkiýede ýaşaýan beýleki türkmenler nähili pikirde? Türkmen migrantlaryna hemaýatkärlik etjek jemgyýetçilik guramasyny döretmäge hakykatdanam zerurlyk barmy?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň problemalaryna gözlenýän çözgütlere gönükdirýär.

Gepleşigi diňläp,öz pikirleriňizi we tejribeleriňizi aşakdaky foruma teswir görnüşinde galdyryp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG