Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Somali partlamasynda ölenleriň sany azyndan 85 adama ýetdi


Mogadişu, partlama bolan ýer. Arhiw suraty
Mogadişu, partlama bolan ýer. Arhiw suraty

Somaliniň paýtagtynda köp adamly ýerde guralan uly bomba hüjüminde ölenleriň sany azyndan 85-e baryp ýetdi. Polisiýa 14-nji oktýabrda, hökümet binalaryna we restoranlara ýanaşyk duran myhmanhananyň daş işiginde partladylan ýük maşynynyň 100-den gowrak adamy ýaralandygyny hem aýtdy.

Häkimiýetler şäheriň Medina etrabynda bolan partlamada hem azyndan iki adamyň ölendigini aýtdylar. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini bada-bat öz üstüne alan bolmady, emma Somaliniň hökümeti bu hüjümi “Al-Kaýda” bilen iltewli “Al-Şahab” ekstremist toparyndan gördi.

"Olar somaly halkynyň, eneleriň, atalaryň we çagalaryň janyny gaýgy etmeýärler” diýip, premýer-ministr Hassan Ali Khaire aýtdy.

Prezident Mohamed Abdullahi Mohamed üç günlük ýas yglan etdi we somali halkyny ýaralylar üçin gan bermäge çagyrdy.

XS
SM
MD
LG