Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Sinaidäki hüjümde alty esger öldürildi


Müsüriň howpsuzlyk güýçleri Kairiň golaýyndaky barlag-gözegçilik nokadyna edilen hüjümde heläk bolan adamyň jesedini seljerýärler. 9-njy dekabr, 2016 ý.

Müsürde “Yslam döwleti” ekstremistik toparynyň söweşijileri bolmakda güman edilýän jeňçiler Sinaide alty barlag-gözegçilik nokadyna hüjüm etdiler. Wakada alty esger öldi, başga-da 37-si ýaralandy.

Agyr ýaraglar bilen ýaraglanan jeňçiler Şeýh Zweid şäheriniň töweregindäki barlag-gözegçilik nokatlaryna hüjüm etdiler. Resmiler hüjümi yza serpikdirmek üçin harby wertolýotyň çagyrylandygyny hem mälim etdiler.

Harbylar ok atyşyklaryň netijesinde 24 hüjümçiniň öldürilendigini habar berdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG