Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan “Türkmenistan -Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” çärelerini taýýarlaýar


Mary welaýaty, gadymy Goňurdepe şäheriniň galyndysy

Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunbasary Sapardurdy Toýlyýew anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda geçirilmeli gazuw-agtaryş işleri, bu ugurda taýýar;lanylýan döwlet programmasy barada hasabat berdi.

TDH bu programmanyň prezidentiň tabşyrygy esasynda, 2018-nji ýylda “Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýen şygar astynda çäreler tapgyryny taýýarlamak üçin işlenip düzülendigini habar berýär.

Täze programmada Türkmenistanda geçirilýän arheologiki gazuw-agtaryş işlerine belli daşary ýurt alymlaryny çekmek hem göz öňünde tutulýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG