Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmileri serhet meselesini maslahat etdiler


Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky serhet geçelgesi
Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky serhet geçelgesi

Türkmenistanyň we Özbegistanyň işçi toparlarynyň ýurtlara özara serhedini kesgitlemek boýunça maslahaty geçirildi.

1-6-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşoguz şäherinde geçirilen maslahatda taraplaryň 2017-nji ýylda amala aşyrylan işleri ara alyp maslahat edendigi, serhedi kesgitlemek boýunça işleri güýçlendirmegi we 2018-nji ýylda maslahatlaryny ýygjamlandyrmagy wada berendigi media maglumatlarynda aýdylýar.

Türkmenistanyň we Özbegistanyň işçi toparlary 2017-nji ýylyň başyndan bäri ençeme gezek duşuşdy. Resmi maglumata görä, iki ýurduň döwlet serhedini kanun taýdan kesgitlemek boýunça gepleşikler Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýewiň 6-7-nji martda Türkmenistana eden saparyndan soň başlandy.

1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň yzýany serhet meselesi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda doly kesgitlenmän galýar.

XS
SM
MD
LG