Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň prezidenti manadyň “durnukly” boljakdygyny aýdýar


Türkmen manatlary we dollar

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Ministrler kabinetiniň 2017-nji ýyldaky soňky maslahatyny geçirip, türkmen manadynyň durnukly bolmagynda galjakdygyny aýtdy.

“Çaklamalara görä, puluň hümmetsizlenmegi hem durnukly ýagdaýda, takmynan, 6 göterim möçberde saklanar” diýip, Berdimuhamedow aýtdy.

Prezident bu çaklamalaryny “geljek ýyl üçin gowy Döwlet býujetiniň kabul edilmegi” bilen düşündirdi. Ol zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberiniň ýene-de 10 göterim ýokarlandyrylandygyny ýatlatdy. “Zähmet haklaryny tölemekde hem hiç hili mesele ýok” diýip, döwlet baştutany aýtdy.

Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3,5 mant bolmagynda galýar, “gara bazarda” 1 ABŞ dollary 10 manada golaýlady.

Dollaryň erkin konwertasiýasynyň ýapylmagy we beýleki çäklendirmeler türkmen raýatlarynyň döwlet kursundan dollar almak üçin daşary ýurtlara gatnamagyny köpeltdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG