Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow awtobus heläkçiligi bilen baglanyşykly özbek prezidentine gynanç hatyny iberdi


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewe Gazagystanyň Aktobe welaýatynda ýolagçy awtobusynyň heläkçilikli ýanmagy netijesinde, köpsanly özbek raýatlarynyň ölmegi zerarly gynanç hatyny iberdi.

“Ýurduňyzyň köpsanly raýatlarynyň gurban bolandygy baradaky habary çuňňur gynanç we hasrat bilen kabul etdim” diýip, 18-nji ýanwarda Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy Berdimuhamedowyň sözlerini sitirledi.

Şeýle-de, resmi metbugatda türkmen lideri “şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny bildirdi hem-de ejir çekenlere tiz wagtda sagalmaklaryny dileg etdi” diýilýär.

Gazagystanyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň ýaýradan suratynda awtobusyň doly ot alandygyny görse bolýar. 18-nji ýanwar, 2018 ý.
Gazagystanyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň ýaýradan suratynda awtobusyň doly ot alandygyny görse bolýar. 18-nji ýanwar, 2018 ý.

Ýatlap geçsek, penşenbe güni Gazagystanyň demirgazyk-günbataryndaky Aktobe regionynda awtobusyň ot almagy netijesinde Özbegistanyň azyndan 52 raýaty öldi.

Şonda bu regionyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça departamentiniň başlygy Aktilek Kenes awtobusdaky ýangynda aman galan bäş raýatyň hem özbek raýatdygyny mälim edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG