Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Londonda gazyň syzmagy sebäpli 1450 adam ewakuasiýa edildi


London

Londonyň ýangyna garşy göreş boýunça gullugy gazyň syzmagy bilen baglylykda gijeki klubdan we myhmanhanadan 1450 adamyň ewakuasiýa edilendigini habar berdi.

Adatdan daşary gulluklar Britaniýanyň paýtagtynyň syýahatçylyk merkezine 23-nji ýanwarda ýerli wagt bilen daňdan sagat ikide çagyrylypdy.

Ýaralanan adamlar barada maglumat bolmady.

Gaz geçirijide näsazlygyň anyklanandygy habar berildi. Gazyň syzmagynyň netijesinde “Charing Cross” we “Waterloo East” stansiýalary ýapyldy.

Resmiler gazyň syzmagy bilen baglylykda zerur çäreleriň görülmeginden soň stansiýalaryň açyljagyny habar berdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG