Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Londonda gazyň syzmagy sebäpli 1450 adam ewakuasiýa edildi


London
London

Londonyň ýangyna garşy göreş boýunça gullugy gazyň syzmagy bilen baglylykda gijeki klubdan we myhmanhanadan 1450 adamyň ewakuasiýa edilendigini habar berdi.

Adatdan daşary gulluklar Britaniýanyň paýtagtynyň syýahatçylyk merkezine 23-nji ýanwarda ýerli wagt bilen daňdan sagat ikide çagyrylypdy.

Ýaralanan adamlar barada maglumat bolmady.

Gaz geçirijide näsazlygyň anyklanandygy habar berildi. Gazyň syzmagynyň netijesinde “Charing Cross” we “Waterloo East” stansiýalary ýapyldy.

Resmiler gazyň syzmagy bilen baglylykda zerur çäreleriň görülmeginden soň stansiýalaryň açyljagyny habar berdiler.

XS
SM
MD
LG