Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Müsüriň Aleksandriýa şäherinde bolan partlamada iki adam öldi


Müsüriň polisiýasy. Illýustrasiýa suraty

24-nji martda Müsüriň ikinji iň uly şäheri Aleksandriýada ulagyň aşagyna ýerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde iki adam, şol sanda polisiýa ofiseri öldi.

Aleksandriýanyň howpsuzlyk polisiýasynyň başlygy general-maýor Mostafa al-Nemriň nyşana alnandygy ýaly bolup görünýän partlamada başga-da dört polisiýa ofiseri ýaralandy diýip, Müsüriň Içeri işler ministrligi aýtdy.

“Partlama Aleksandriýanyň Howpsuzlyk direktoratynyň başlygy geçip barýan mahaly, Roşdi etrabynda boldy” diýip, ministrligiň beýanatynda bellenilýär.

Müsüriň döwlet eýeçiligindäki “al-Ahram” gazetiniň Aleksandriýanyň howpsuzlyk departamentine salgylanyp ýazmagyna görä, wakada Nemre zeper ýetmändir.

Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG