Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Müsüriň Aleksandriýa şäherinde bolan partlamada iki adam öldi


Müsüriň polisiýasy. Illýustrasiýa suraty

24-nji martda Müsüriň ikinji iň uly şäheri Aleksandriýada ulagyň aşagyna ýerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde iki adam, şol sanda polisiýa ofiseri öldi.

Aleksandriýanyň howpsuzlyk polisiýasynyň başlygy general-maýor Mostafa al-Nemriň nyşana alnandygy ýaly bolup görünýän partlamada başga-da dört polisiýa ofiseri ýaralandy diýip, Müsüriň Içeri işler ministrligi aýtdy.

“Partlama Aleksandriýanyň Howpsuzlyk direktoratynyň başlygy geçip barýan mahaly, Roşdi etrabynda boldy” diýip, ministrligiň beýanatynda bellenilýär.

Müsüriň döwlet eýeçiligindäki “al-Ahram” gazetiniň Aleksandriýanyň howpsuzlyk departamentine salgylanyp ýazmagyna görä, wakada Nemre zeper ýetmändir.

Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.

XS
SM
MD
LG