Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkeziniň seminara çagyran eksperti ýurda goýberilmedi


Inga Sikorskaýa, media eksperti

Merkezi Aziýadaky parahatçylyk dörediji we media-tehnologiýa mekdebiniň programma direktory Inga Sikorskaýa ÝHHG-nyň Aşgabatdaky seminaryna gatnaşmak üçin Türkmenistana goýberilmedi diýip, mekdebiň 6-njy aprelde ýaýradan beýanatynda aýdylýar.

Sikorskaýa 5-6-njy aprelde geçýän seminara ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan çagyryldy we, ekspert hökmünde, internetiň terrorçylykly maksatlar üçin ulanylmagyna garşy görülmeli çäreler boýunça çykyş etmelidi.

I.Sikorskaýanyň Aşgabatdaky ÝHHG-dan resmi çakylygynyň we 3-nji aprele alnan awia biletleriniň bardygyna, çykyş etmelileriň sanawyna girizilendigine garamazdan, Merkeziň wekili oňa “wiza goldawy üçin hat almagyň başartmandygyny” habar berdi.

Parahatçylyk dörediji we media-tehnologiýa mekdebi Inga Sikorskaýanyň ýurda girmeginiň gadagan edilmegini Türkmenistanda garaşsyz ekspertlere görkezilýän basyş praktikasynyň saklanyp galmagy, olaryň öz işlerini päsgelçiliksiz ýerine ýetirmek hukuklarynyň sylanmazlygy hasaplaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG