Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan ikinji kaliý dökünleri kombinatyny öz güýji bilen gurmakçy bolýar


Garlyk dag-magdan kombinaty

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy aprelde geçiren hökümet maslahatynda wise-premýer O.Gurbannazarowa kaliý dökünlerini öndürýän kombinatyň hem-de ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy boýunça degişli dokumentleri taýýarlamagy tabşyrdy.

TDH-nyň maglumatyna görä, 16-njy martda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine ýurduň ikinji kaliý dökünleri kombinatynyň hem-de Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy üçin, ýeňillikli şertlerde, 3 milliard dollar möçberinde karz berildi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigine mundan öň kaliý dökünlerini öndürýän kombinat, awtomobil ýollaryny gurmak ýaly proýektler ynanylmandy.

Şeýle-de, geçen ýylyň martynda Garlykda açylan we ulanmaga berlen, belarus hünärmenleri tarapyndan gurlan dag-magdan baýlaşdyryjy toplumyň öz proýekt kuwwatlyklarynda ulanylmaýandygy barada maglumatlar ýaýrady. Ýogsa bu toplumyň öndürýän kaliý dökünleriniň Hytaýa we Hindistana eksport ediljekdigi habar berlipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG