Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow, Mirziýoýew Daşkentde “Aşgabat” seýil bagyny açdylar


Aşgabat seýilgähi, Daşkent, aprel, 2018

Özbegistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Daşkentde gurlan “Aşgabat” atly seýil bagyň açylyş dabarasyna bilelikde gatnaşdylar.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistana eden döwlet saparynyň dowamynda 23-nji aprelde geçirilen açylyş dabarasynda iki ýurduň prezidentleriniň simwoliki lentany kesip “Aşgabat” parkyny açandygyny döwlet mediasy habar berdi.

Daşkentiň merkezinde 10 gektar meýdanda geçen ýylyň güýzünde gurlan park 2017-nji ýyldan bäri türkmen klasigi Magtymgulynyň adyny göterýän köçäniň golaýynda ýerleşýär.

Seýilgäh türkmen paýtagtynyň keşbini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulypdyr.

6-njy aprelde Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň "Aşgabat" seýilgähine gezelenç edendigi habar berlipdi.

Aşgabadyň we Daşkentiň doganlyk şäherlerdigi habar berilýär. Bu barada 2017-nji ýylyň 20-nji maýynda Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana saparynyň dowamynda iki goňşy ýurduň paýtagtlarynyň häkimlikleriniň arasynda ylalaşygyň baglaşylandygy habar berilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG