Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝHHG türkmen resmilerine korrupsiýa garşy göreşmegi öwretdi


ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkeziniň fotosy.
ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkeziniň fotosy.

Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy (ÝHHG) 24-25-nji aprelde Aşgabatda pul ýuwmak, terrorçylygy maliýeleşdirmek we korrupsiýa görkezijilerine bagyşlanan seminar geçirdi.

Seminara Ykdysady jenaýatlara garşy göreş gullugynyň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, maliýe edaralarynyň we hukuk goraýjy guramalaryň, şeýle-de gozganmaýan emläk we barlag kompaniýalarynyň 35-e golaý wekili gatnaşdy.

Latwiýaly, polşaly ekspertler bikanun pul serişdelerini kanunlaşdyrmagyň öňüni almak, korrupsiýa we terrorçylyga garşy durmakbilen bagly halkara standartlary, kanun-kadalar barada maglumat berdiler diýip, ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi habar berýär.

Türkmenistanda geçen ýylyň maýynda turan korrupsiýa galmagalyndan soň Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek boýunça döwlet gullugy döredildi. Başda bu gulluk üsti açylýan korrupsiýa jenaýatlary barada ýygy-ýygydan maglumat berdi. Emma soň üsti açylýan jenaýatlaryň möçberi we olar barada berilýän maglumatlar azaldy.

XS
SM
MD
LG