Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetiň ençeme şäherinde Nawalnynyň tarapdarlary tussag edildi


Alekseý Nawalny

Orsýetde prezident Wladimir Putine garşy geçirilmegi planlaşdyrylan protestlerden bir gün öň, ýurduň dürli şäherlerinde oppozision syýasatçy Alekseý Nawalnynyň tarapdarlary tussag edildi.

4-nji maýdaky tussag etmeler Sankt-Peterburg, Çeboksari, Kemerowo, Tambow, Rýazan, Krasnoýarsk we Krasnodar şäherlerinde amala aşyryldy.

Şol tusag edilenleriň ählisi halk üýşmeleňini geçirmek baradaky düzgünleri bozmakda aýyplanýar.

Bu aralykda, Orsýetiň Ural sebitiniň Ýekaterinburg şäherinde polisiýa Nawalnynyň regional edaralarynda gözlegleri geçirip, 5-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylýan ýörişleri mahabat edýän kagyzlary konfiskasiýa edip başlady.

1999-njy ýyldan bäri Orsýetiň prezidenti ýa-da premýer-ministri wezipesinde saklanyp gelýän Putiniň 7-nji maýda alty ýyl möhlet bilen täzeden prezidentlige kasam etmegine garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG