Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystan: Metjitde amala aşyrylan partlamada azyndan 13 adam öldi


Owgan polisiýasy metjitde amala aşyrylan partlamadan soň, derňew işlerini geçirýär. 6-njy maý, 2018 ý.

Owganystanyň gündogaryndaky Khost welaýatynda bir metjitde ýüze çykan partlamada azyndan 13 adam öldi, başga-da 30-a golaýy ýaralandy.

Ýerli resmiler partladyjynyň Ýakubi metjidiniň içinde ýerleşdirilendigini, şeýle-de heläk bolanlaryň sanynyň artmagynyň mümkindigini aýtdylar.

Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Emma, geçmişde “Yslam döwleti” ekstremistik topary şular ýaly hüjümleri amala aşyrypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG