Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystan: Metjitde amala aşyrylan partlamada azyndan 13 adam öldi


Owgan polisiýasy metjitde amala aşyrylan partlamadan soň, derňew işlerini geçirýär. 6-njy maý, 2018 ý.
Owgan polisiýasy metjitde amala aşyrylan partlamadan soň, derňew işlerini geçirýär. 6-njy maý, 2018 ý.

Owganystanyň gündogaryndaky Khost welaýatynda bir metjitde ýüze çykan partlamada azyndan 13 adam öldi, başga-da 30-a golaýy ýaralandy.

Ýerli resmiler partladyjynyň Ýakubi metjidiniň içinde ýerleşdirilendigini, şeýle-de heläk bolanlaryň sanynyň artmagynyň mümkindigini aýtdylar.

Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Emma, geçmişde “Yslam döwleti” ekstremistik topary şular ýaly hüjümleri amala aşyrypdy.

XS
SM
MD
LG