Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Parižde terror hüjümini amala aşyrmakda aýyplanýan “Çeçenistanda doguldy”


Polisiýa Parižde adamlaryň pyçaklanan sebitine gözegçilik edýär. 12-nji maý, 2018 ý.

Fransiýa dynç günleri Parižde adamlary pyçaklamakda esasy aýyplanýanyň 1997-nji ýylda Çeçenistanda doglan, fransiýanyň raýatydygyny mälim etdi.

Resmiler şübheli barada başga goşmaça maglumat bermediler.

Şenbe güni eli pyçakly hüjümçi 29 ýaşly bir adamy öldürdi, başga-da dört adamy ýaralady. Polisiýa hüjümçini atyp, öldürdi.

Ýekşenbe güni güman edilýän hüjümçiniň ene-atasy, terrorizm derňewleriniň çäginde, polisiýa soraga çagyryldy.

“Yslam döwleti” ekstremistik topary güman edilýäniň özüniň “esgeri” bolandygyny öňe sürdi.

Parižiň prokurory terrora garşy resmileriň hadysany derňeýändigini habar berdi. Şeýle-de, ol aýyplanýanyň hüjüm wagty “Allahu Akbar” diýip, gygyrandygy barada şaýatlaryň maglumat berendigini hem sözüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG