Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dinozawrlar çak edileninden “millionlarça ýyl ozal ýaşapdyrlar”


Illýustrasiýa.

Ägirt dinozawrlaryň käbir görnüşleri öňki çak edilen döwürden hem 25 million ýyl ozal ýaşapdyrlar diýip, argentinaly ekspertleriň bir topary öňe sürdi.

Ekologiýa we tebigatyň ewolýusiýasy neşirinde çap edilen maglumatda, mundan 200 million ýyl ozal ýaşap geçen dinozawrlaryň galyndylarynyň tapylandygy bellenilýär. Ingenia prima atlandyrylan bu jandarlar şol döwre degişli iň äpet Triassik dinozawryndan hem üç esse uly bolupdyrlar.

Ingenia primanyň galyndylary Argentinanyň San Juan welaýatyndan tapylypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG