Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gresiýa ýowuz ýangynyň bilkastlaýyn döredilen bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar


Gresiýa
Gresiýa

Afinanyň golaýynda möwjeýän ýowuz ýangynyň bilkastlaýyn döredilen bolmagy ähtimal diýip, Gresiýanyň goranmak ministriniň orunbasary 26-njy iýulda aýtdy. Nikos Toska bu barada ýangynda ölenleriň sany 82 adama ýeten mahaly çykyş etdi.

Gresiýanyň goranmak ministriniň orunbasary Toskanyň sözlerine görä, sputnikde düşürilen suratlar käbir ýangynyň gysga wagtyň dowamynda grek paýtagtynyň günbataryna ýetendigini görkezýär.

Güýçli ýel we howanyň temperaturasy ýokary bolany sebäpli ýangyn Afinanyň gündogaryna çaltlyk bilen ýetdi.

“Bu ýerde diňe alamatlar däl, eýse otlama yşaratlary bar” diýip, Toska bu barada jikme-jik maglumat bermedi.

Ýangynda 30 çemesi adam ýitirim bolmagynda galýar we gözeleg işleri dowam edýär.

Gresiýanyň resmileri 23-nji iýulda dörän ýangynyň emele gelmegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat bermeýärler.

XS
SM
MD
LG