Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetde partlaýjy serişdeleri öndüriji kärhanadaky partlamada azyndan üç adam wepat boldy


Nižniý Nowgorod şäheri

Orsýetiň Nižniý Nowgorod regionynda partlaýjy serişdeleri öndürýän zawodunda 31-nji awgustda bolan partlamada azyndan üç adam wepat boldy.

Orsýetiň media maglumatlary Swerdlow zawodundaky partlamada azyndan üç adamyň ýitirim bolandygyny habar berdiler. Bu senagat kärhanasy Orsýetiň Goranmak ministrligi, magdançylyk pudagy we nebit-gaz pudagynyň işleri üçin partlaýjy serişdeleri öndürýär.

Azyndan iki adam partlama zerarly ýaralanypdyr.

Orsýetiň Adatdan daşary ministrligi partlamadan dörän ýangyny söndürmek boýunça işleriň ençeme sagada çekendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG