Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanyň Takhar welaýatynda amala aşyrylan partlamada 22 adam öldi


Owgan polisiýasy.

Owganystanda ýurduň parlamentine dalaş edýän bir aýal kandidatyň saýlaw kampaniýasy mahaly amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan 22 adam, şol sanda parahat ilat we howpsuzlyk güýçleri heläk boldy.

Takhar welaýatynyň häkiminiň metbugat wekiliniň maglumatyna görä, Rustak etrabynda amala aşyrylan hüjümde başga-da 36 adam ýaralanypdyr.

Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Emma, sebitde “Talyban” jeňçileri aktiw hereket edip, olar Takhar welaýatynda mundan ozal-da hüjümleri amala aşyrypdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG