Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanda sekiz çagany öldürmekde aýyplanýan dardan asyldy


Ýedi ýaşly Zeýnebiň zorlanyp, soňy bilen hem öldürilmegi halkara derejesinde nägileligi döredipdi.
Ýedi ýaşly Zeýnebiň zorlanyp, soňy bilen hem öldürilmegi halkara derejesinde nägileligi döredipdi.

Pakistanda pedofiliýada, ýagny çagalara jynsy zorluk etmekde we sekiz çagany öldürmekde aýyplanýan jezalandyrylyp öldürildi.

Mohammad Imran Lahoredäki türmeleriň birinde dardan asyldy. Bu çärä öldürilen çagalaryň biriniň kakasy – Amin Ansari hem gatnaşdy.

Ýanwar aýynda Ansariniň ýedi ýaşly gyzy Zeýnebiň zorlanyp, soňy bilen hem öldürilmegi halkara derejesinde nägileligi döredipdi.

Imran ýanwarda Zeýnebiň jesedi Lahoredäki zir-zibil zyňylýan ýerde tapylanyndan iki hepde soň tussag edilipdi. Polisiýa Zeýnebiň ilki zorlanandygyny, soňy bilen-de bogulyp öldürilendigini aýtdy.

Soragyň dowamynda, Imran başga-da ýedi çagany zorlap öldürendigini boýun alypdyr.

Pakistanda her ýyl 3 müň 500 töweregi çaga jynsy zorluklara sezewar edilýär diýip, Sahil haýyr-sahawat topary maglumat berýär.

XS
SM
MD
LG