Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow täze institutda 'öz işiniň hakyky ussatlarynyň taýýarlanmagyny" isleýär


Türkmenistandan ýylda müňlerçe ýaş adam daşary ýurtlara okuwa gidýär.
Türkmenistandan ýylda müňlerçe ýaş adam daşary ýurtlara okuwa gidýär.

Türkmenistanda “Hazar deňzi” we “Türkmenhimiýa” institutlary dörediler.

2-nji noýabrdaky hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň binýadynda Hazar deňziniň institutyny döretmek baradaky teklip hödürledi.

TDH-nyň ýazmagyna görä, täze institutda Hazarda amala aşyrylýan işleriň hem-de ylmy barlaglaryň seljermesini geçirmek, degişli halkara we milli resminamalary taýýarlamak göz öňünde tutulýar.

Şeýle-de prezidentiň garamagyna Türkmenabat şäherinde “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň garamagynda, tehniki orta hünär okuw mekdebiniň binýadynda Türkmenistanyň Himiýa-tehnologiýa institutyny açmak barada teklip hödürlenildi.

Döwlet baştutany täze institutda "nou-haulardan baş çykarýan, öz işiniň hakyky ussatlaryny taýýarlamagy" tabşyrdy.

Türkmenistandan ýylda müňlerçe ýaş adam daşary ýurtlara okuwa gidýär, şol bir wagtda ýurduň halk hojalygynda ýokary hünärli işgärleriň ýetmeýändigi aýdylýar.

XS
SM
MD
LG