Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hytaýda mekdep okuwçylarynyň üstünden maşyn sürüldi, azyndan bäş çaga öldi


Hytaý. Çagaalryny gezime çykaran gelinler

Hytaý polisiýasy demirgazyk-gündogar Hytaýda mekdebiň işigindäki çagalaryň üstünden maşyn sürüp, azyndan 5 çagany öldüren, 18 çagany ýaralan sürüjini tussag etdi diýip, döwlet mediasy 22-nji noýabrda habar berdi.

Bu waka Liaoning welaýatynyň Huludao şäherinde boldy.

Sürüjiniň beýle herekete näme üçin baş goşandygy mälim däl, “Roýters” habar gullugy ýerli polisiýadan we häkimiýetlerden düşündiriş alyp bilmedi.

Sosial mediada peýda bolan, emma tassyklanylmadyk wideolar maşynyň ýoldan ters tarapa öwrülişini we çagalaryň üstüne barşyny görkezýär.

Hytaýda çynlakaý ýol-köçe hadyslary köp bolýar. Şu aýyň başynda Çongking welaýatynda bir sürüji ýolagçy bilen dawalaşandan soň, awtobus köprüden agdaryldy we azyndan 13 adam öldi.

XS
SM
MD
LG