Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen diline bagyşlanjak gepleşigiň öňýany, özüňi syna! Diliňi syna!

Azatlyk Radiosy "Dünýä Türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny türkmen diline bagyşlaýar. Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda edebi türkmen dilini baýlaşdyrmakda nähili işler edildi? Häzirki wagtda halkyň dili bilen edebi diliň arasynda nähili aratapawut emele geldi? Daşary ýurtlarda uzak möhletli ýaşamagy saýlap alan türkmenistanlylar özleriniň ýaşaýan ýerlerinde ene dilleri boýunça nähili kynçylyklara ýa-da ýeňilliklere sezewar bolýarlar? Türkmen dili döwrüň talaplaryna, häzirki zaman tehnologiýalar bilen nä derejede aýakdaşlyk saklaýar? "Dünýä Türkmenleri" şulara meňzeş soraglaryň töwereginde jogap agtarmaga synanyşmagy maksat edinýär.


Özüňi syna!

XS
SM
MD
LG