Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermenistanyň Saýlaw komissiýasy Paşinýanyň ýaranlygynyň ýeňiş gazanandygyny tassyk etdi


MSK-nyň başlygy Tigran Mukuçian

Ermenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasy ýerine ýetiriji premýer-ministr Nikol Paşinýanyň “Meniň ädimim” ýaranlygynyň 9-njy dekabrda geçirilen irki parlament saýlawlarynda ynamdar ýeňiş gazanandygyny resmi taýdan tassyk etdi.

MSK-nyň başlygy Tigran Mukuçianyň 16-njy dekabrda aýtmagyna görä, ahyrky resmi netijeler Paşinýanyň ýaranlygynyň ses berişlikde 70 prosentden gowrak goldaw alandygyny görkezdi.

Biraz öňki tassyklanmadyk netijelerde bu ýaranlygyň 60 prosent çemesinde ses alandygy aýdylypdy.

Şeýle-de Mukuçian ozalky prezident Serž Sargsýnyň ozalky dolandyryjy partiýasynyň – Respublika partiýasynyň 101 orunly parlamente girmek üçin zerur bolan 5 prosent sesi hem alyp bilmändigini tassyk etdi.

Ahyrky resmi netijeler Respublika partiýasynyň diňe 4.7 prosent ses alandygyny görkezdi diýip, Mukuçian 16-njy dekabrda aýtdy.

Respublika partiýasy deslapky netijeleriň sanawlary boýunça hem öz ýeňlişini ykrar etdi we bu netijeleri sorag astyna almajakdygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG