Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Magnitogorskda has köp adamyň jesedi tapyldy


31-nji dekabrda ýumrulan ýaşaýyş jaý, Magnitogorsk, 2-nji ýanwar 2019

Halas edijiler Orsýetiň Magnitogorsk şäherinde täze ýyl gijesi ýumrulan ýaşaýyş jaýyň harabalygyndan has köp adamyň jesedini tapyp çykardylar.

Pidalaryň sany 37 adama ýetdi.

Adatdan daşary ministrliginiň 3-nji ýanwarda aýtmagyna görä, günorta Ural şäherinde 10 gatly ýaşaýyş jaýyň tutuş bir böleginiň ýumrulmagyna getiren partlamadan 48 sagadyň geçmegi bilen ýene dört adamyň ykbaly näbelli galýar.

Resmiler 31-nji dekabrda bolan partlama gazyň syzmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Ministrligiň maglumatyna görä, wepat bolan 37 adamdan 22-siniň şahsyýeti anyklanypdyr.

Heläk bolandygy tassyklananlaryň altysy çaga. Harabalykdan diri halas edilen alty adam, şol sanda bir bäbek keselhanada galýar. Heläk bolanlaryň sany soňky 24 sagatda çürt-kesik artdy. Halas ediş işleri 20 gradus aýazly howa şertlerinde alnyp barylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG