Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kandagardaky jeňçi hüjüminde serhet goragçylarynyň ýedisi öldürildi 


Kandagarly oglanjyk. 20-nji dekabr, 2018. Arhiw suraty.
Kandagarly oglanjyk. 20-nji dekabr, 2018. Arhiw suraty.

Jeňçiler Owganystanyň günortasyndaky Kandagar welaýatynda barlag nokadyna hüjüm edip, ýedi serhetçini öldürdiler diýip, resmiler 5-nji ýanwarda aýtdylar.

Spin Bolduk etrabynda guralan hüjümde dört serhetçi ýaralandy diýip, welaýat gubernatorynyň sözçüsi aýtdy.

4-nji ýanwar güni giçlik bolan ýaragly çaknyşykda 16 jeňçi öldürildi, 11 jeňçi ýaralandy diýip, sözçi Aziz Ahmad Azizi sözüniň üstüni ýetdirdi.

Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç topar öz üstüne almady.

XS
SM
MD
LG