Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýanyň paýtagty Damaskda hereketiň ýygjam wagtynda partlama boldy


Damaskyň etegindäki partlamalar. Arhiw suraty. 14-nji aprel, 2018 ý.
Damaskyň etegindäki partlamalar. Arhiw suraty. 14-nji aprel, 2018 ý.

Siriýanyň döwlet telewideniýesi paýtagt Damaskda hereketiň ýygjam wagtynda partlama bolandygyny habar berýär.

Günortadaky Kazaz etrabynda 20-nji ýanwarda bolan partlamanyň pidalary barada bada-bat maglumat berilmedi.

Döwlet telewideniýesi bu partlamanyň “terror hereketi” bolup görünýändigini belleýär. Hadysanyň bolan ýeriniň töweregindäki ýollar ýapyldy.

Siriýada barýan raýat urşuna garamazdan, hökümet güýçleri geçen ýyl pitneçileriň elindäki ýerleriň köpüsini yzyna alaly bäri, bu ýerde beýle hadysalar az bolýardy.

XS
SM
MD
LG