Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda howa hüjüminde azyndan 21 adam öldi


Owgan güýçleri ýurduň ýarpysyna gözegçilik edýändigi aýdylýan “Talyban” jeňçilerine garşy söweşýärler.

Owganystanyň günortasyndaky Helmand welaýatynda amala aşyrylan howa zarbasynda azyndan 21 adam, şol sanda aýallar we çagalar heläk boldy.

Helmandly senatoryň beren maglumatyna görä, howa zarbalary mundan iki gün ozal Sangin etrabynda NATO-nyň goldamagyndaky owgan güýçleri bilen “Talyban” jeňçileriniň arasynda barýan çaknyşyklaryň çäginde amala aşyrylypdyr.

“Howa hüjüminiň ähli pidalary: bigünä adamlar, aýallar we çagalar boldy” diýip, senator Mohammad Haşim Alkozaý belledi.

Owgan güýçleri ýurduň ýarpysyna gözegçilik edýändigi aýdylýan “Talyban” jeňçilerine garşy söweşýärler.

XS
SM
MD
LG